f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงดอนเมือง แขวงทางหลวงกรุงเทพ พร้อมจิตอาสาร่วมอำนวยการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิต (ขาเข้า) บริเวณจุดก่อสร้างโครงการพัฒนาคูน้ำวิภาวดีรังสิต
ลงวันที่ 09/12/2562

เวลา 16.00 น. เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงดอนเมือง แขวงทางหลวงกรุงเทพ พร้อมจิตอาสาร่วมอำนวยการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิต (ขาเข้า) บริเวณจุดก่อสร้างโครงการพัฒนาคูน้ำวิภาวดีรังสิตระยะที่ 2 ตอน 2 หน้า บ.ยาคูลท์ ปริมาณรถน้อยการจราจรคล่องตัว


'