f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราว บนทางหลวงหมายเลข 31 (ถนนวิภาวดีรังสิต) บริเวณ กม.14+700 ฝั่งขาออก บริเวณช่วงถนนวิภาวดีรังสิตเบี่ยงเข้าถนนงามวงศ์วาน
ลงวันที่ 02/07/2563

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงกรุงเทพ แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราว บนทางหลวงหมายเลข 31 (ถนนวิภาวดีรังสิต) บริเวณ กม.14+700 ฝั่งขาออก บริเวณช่วงถนนวิภาวดีรังสิตเบี่ยงเข้าถนนงามวงศ์วาน ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ถึง วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 21.00 – 05.00 น.เพื่อดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจร จึงมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรชั่วคราวในจุดดังกล่าว ระหว่างดำเนินการอาจทำให้การจราจรติดขัดไม่สะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน และประชาชนทั่วไป กรมทางหลวง ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย
โดยระหว่างดำเนินการ ผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาออกที่ต้องการเบี่ยงเข้าถนนงามวงศ์วาน สามารถใช้ช่องจราจรได้ 1 ช่องทาง
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายวรพงษ์ ขวาของ นายช่างโยธาชำนาญงาน ผู้ควบคุมงาน เบอร์โทร 08-1627-4658 หรือสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีตลอด 24 ชม.) #กรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง1586


'