f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
Bangkok Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ลงวันที่ 17/08/2563

ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 โดยมี นายสุวิชาณ สุระบาล รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ตำแหน่งที่ 1 พร้อมด้วย นายพิชญ รุ่งเรืองวิโรจน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ตำแหน่งที่ 2 นายมงคล นวลเกลี้ยง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกรุงเทพ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/งาน ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมในพิธีฯ และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ สำนักงานทางหลวงที่ 13 กรุงเทพฯ #กรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง1586


'