f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
Bangkok Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แขวงทางหลวงกรุงเทพดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อ COVID-19 ที่กรมทางหลวง
ลงวันที่ 01/05/2564

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
แขวงทางหลวงกรุงเทพ โดยหมวดทางหลวงสุทธิสารและหมวดทางหลวงลำลูกกา ร่วมกับกองแพทย์ ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อCOVID-19 ที่กรมทางหลวง กำหนดแผนการปฏิบัติ ดังนี้

1.วันเสาร์ที่ 1 พ.ค.64
อาคารฝั่งพระราม 6
2.วันอาทิตย์ที่ 2 พ.ค.64
อาคารฝั่งศรีอยุธยา
3.วันจันทร์ที่ 3 พ.ค.64
ทางเดินภายนอกอาคาร


'