f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
Bangkok Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แก้ไขปัญหาการระบายน้ำของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรีประชุม
ลงวันที่ 11/05/2564

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกรุงเทพ พร้อมคณะรองผู้อำนวยการ ได้เรียนเชิญประชุม ตัวเทนบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หารือการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี ที่กำลังประสบปัญหาการระบายน้ำในเวลาฝนตกหนัก ทำให้ผิวจราจรมีน้ำท่วมขัง อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้เส้นทางได้


'