f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
Bangkok Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ใช้โปรแกรมZOOM ประชุมหาทางแก้ไขปัญหาถนนลำลูกกา
ลงวันที่ 12/05/2564

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น.
นายอ่ำ สุธารัตน์ รอ.ขท.(ป) และหมวดลำลูกกา ประชุมร่วมกันพิจารณาหารือ ด้วยโปรแกรมZOOM กับผู้แทนสภอ.ลำลูกกา, สภอ.คูคต เรื่องหาทางแก้ไขปัญหาถนนลำลูกกา เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนทางหลวง


'