f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
Bangkok Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แขวงทางหลวงกรุงเทพ นำทีมจิตอาสาช่วยประสานงาน "ศูนย์ฉีดวัคซีน สถานีกลางบางซื่อ"
ลงวันที่ 28/06/2564

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายมงคล นวลเกลี้ยง ผู้อำนวยการ แขวงทางหลวงกรุงเทพ สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) และนำทีมโดย นางวงเดือน ปัตย์ถม ฝ่ายบริหาร ได้นำทีมพร้อมเจ้าหน้าที่ จิตอาสาไปช่วยประสานงาน "ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ" ในการรับลงทะเบียน จุดวัดความดัน และให้ข้อมูลแก่ประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน Covid-19 ที่ศูนย์ฉีดวัคซีน สถานีกลางบางซื่อ


'