f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
Bangkok Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาผิวจราจรและระบบระบายน้ำ ตามแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู และงานไฟฟ้าใต้ดินของ กฟน.
ลงวันที่ 30/09/2564

วันเสาร์ที่ 11 ก.ย.2564 เวลา 9.00น.
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงกรุงเทพพร้อม หมวดทางหลวงหลักสี่ ลงพื้นที่ร่วมกับผู้แทน รฟม., กฟน., ที่ปรึกษา และบริษัท ชิโนไทย เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาผิวจราจรและระบบระบายน้ำ ตามแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู และงานไฟฟ้าใต้ดินของ กฟน. เพื่ออำนวยความสะดวก ปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง


'