f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
Bangkok Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประชุมแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อลดผลกระทบในช่วงฤดูฝน
ลงวันที่ 30/09/2564

วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา10.00น.

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 พร้อมด้วยผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกรุงเทพ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างสายพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะที่2 ตอน2 ร่วมประชุมแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อลดผลกระทบในช่วงฤดูฝน


'