f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะที่ 2 (ตอน 1 - 3) บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 31 ตอน ดินแดง - ดอนเมือง
ลงวันที่ 14/11/2562

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น. นายชาติชาย ช่วงชิง วิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรักษา กรมทางหลวง ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะที่ 2 (ตอน 1 - 3) บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 31 ตอน ดินแดง - ดอนเมือง ระหว่าง กม.4+900 - กม.31+900 ระยะทาง 26.485 กิโลเมตร ตามแผนพัฒนาจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบนถนนวิภาวดีรังสิตอย่างยั่งยืน พร้อมด้วย ดร.วันจักร ฉายากุล วิศวกรใหญ่ด้านอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 นายธนศักดิ์ วงศ์ธนากิจเจริญ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกรุงเทพ นายสุวิตร วีรงคเสนีย์ นายช่างโครงการฯ ตอน 1 นายเศรษฐา รังษีสุริยะชัย นายช่างโครงการฯ ตอน 2 นายภัทรพล ตางจงราช นายช่างโครงการฯ ตอน 3 และผู้ที่เกี่ยวข้อง #กรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง1586


'