f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
241 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 26/12/2561 411/60/62/108 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
242 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 26/12/2561 411/60/62/107 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
243 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 25/12/2561 411/60/62/106 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
244 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 24/12/2561 411/60/62/104 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
245 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 19/12/2561 411/60/62/99 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
246 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 19/12/2561 411/60/62/97 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
247 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 17/12/2561 411/60/62/92 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
248 จ้างเหมา รหัสงาน 21113 งานปรับระดับ ทล.31 กม.15+100 (ทางขนาน) ปริมาณงาน 90 ตร.ม. 14/12/2561 411/-/62/91 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
249 จ้างเหมา รหัสงาน 21412 งานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ทล. 3701,3702 ปริมาณงาน 740.00 ตร.ม. 12/12/2561 411/-/62/88 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
250 ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 11/12/2561 411/งท/30/62/13 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
251 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ 04/12/2561 411/45/62/80 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
252 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 28/11/2561 411/35/62/64 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
253 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 30/11/2561 411/60/62/75 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
254 จ้างเหมา รหัสงาน 21113 งานปรับระดับ ในทางหลวงหมายเลข 31 ตอน ดินแดง - งามวงศ์วาน ระหว่าง กม.15+000 - กม.15+100 (ทางขนาน) ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 456 ตร.ม. 29/11/2561 411/-/62/74 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
255 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 28/11/2561 411/35/62/64 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
แสดง 241 ถึง 255 จาก 265 รายการ