f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
Bangkok Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ (บูรณะทรัพย์สิน)ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน คลองประปา - คันนายาว ที่ กม.10+210 (ด้านซ้ายทาง)ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/09/2566 411/-/66/441 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
17 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ (บูรณะทรัพย์สิน)ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน แยกเข้ามีนบุรี - คลองหลวงแพ่ง ที่ กม.26+800 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/09/2566 411/-/66/438 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
18 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ (บูรณะทรัพย์สิน)ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน แยกเข้ามีนบุรี - คลองหลวงแพ่ง ที่ กม.30+190 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/09/2566 411/-/66/439 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
19 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ 05/09/2566 411/40/66/432 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
20 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 66 รายการ 01/09/2566 411/40/66/430 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
21 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ (บูรณะทรัพย์สิน)ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน แยกเข้ามีนบุรี - คลองหลวงแพ่ง ที่ กม.47+600ปริมาณงาน 1 แห่ง 31/08/2566 411/-/66/429 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
22 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ 30/08/2566 411/50/66/428 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
23 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ 30/08/2566 411/50/66/427 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
24 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2566 411/60/66/426 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
25 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง 30/08/2566 411/45/66/425 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
26 จ้างเหมางานไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 350ตอน รัชดาภิเษก - รามอินทรา ที่ กม.1+361 ด้านซ้ายทาง (บริเวณแยกนวมินทร์-รัชดา-รามอินทรา) ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/08/2566 411/-/66/424 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
27 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2566 411/60/66/423 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
28 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2566 411/45/66/422 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
29 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/08/2566 411/60/66/421 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
30 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/08/2566 411/45/66/420 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
แสดง 16 ถึง 30 จาก 461 รายการ