f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
Bangkok Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/08/2566 411/60/66/417 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
32 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ 21/08/2566 411/35/66/412 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
33 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2566 411/60/66/416 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
34 ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมรน้อน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2566 411/60/66/415 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
35 ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/08/2566 411/60/66/413 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
36 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/08/2566 411/45/66/414 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
37 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2566 411/60/66/411 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
38 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 16/08/2566 411/-/66/407 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
39 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2566 411/45/66/406 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
40 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ 11/08/2566 411/งท/10/66/99 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
41 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ 11/08/2566 411/งท/70/66/98 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
42 จ้างเหมาดำเนินการซ่อมเลื่อยยนต์หมายเลข 56-0841-21 ยี่ห้อ STIHL รุ่น MS 11/08/2566 411/-/66/404 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
43 ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2566 411/60/66/403 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
44 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2566 411/45/66/402 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
45 จ้างเหมางานไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3119 ตอน มีนบุรี - แยกเคหะร่มเกล้า ที่ กม.1+920 (แยกอีซูซุ ตรีเพชร) ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/08/2566 411/-/66/401 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
แสดง 31 ถึง 45 จาก 461 รายการ