f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
Bangkok Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
436 ทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 31 ตอนควบคุม 0102 ตอน งามวงศ์วาน-ดอนเมือง ตอน 1 ระหว่าง กม.19+565–กม.21+466 ทางขนาน ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 27,000 ตร.ม. 07/03/2565 กท.28/2565 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
437 งานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3701 ตอนควบคุม 0100 ตอน ถนนศรีนครินทร์–บางควาย (ชื่อตอนเดิม) ถนนศรีนครินทร์- ลาดกระบัง (ชื่อตอนใหม่) ระหว่าง กม.8+000–กม.14+730 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.930 กม.) 24/02/2565 กท.27/2565 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
438 งานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0203 ตอน แยกเข้ามีนบุรี–คลองหลวงแพ่ง ตอน 1 ระหว่าง กม.26+650–กม.27+600 (จุดกลับรถใต้สะพานคลองสามวา) ปริมาณงาน 1 แห่ง (0.950 กม.) 10/02/2565 กท.25/2565 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
439 ทำงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 3119 ตอนควบคุม 0101, 0102 ตอน มีนบุรี–แยกเคหะร่มเกล้า-ลาดกระบัง ระหว่าง กม.2+100-กม.8+502 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 12,040 เมตร 20/01/2565 กท.12/2565 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
440 ทำงานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0203 ตอน แยกเข้ามีนบุรี–คลองหลวงแพ่ง ระหว่าง กม.27+750-กม.30+420 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 7,200 ตร.ม. 02/02/2565 กท.19/2565 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
441 จ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0602 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ ถึง ประเวศ ตอน 5 ระหว่าง กม.48+700 ถึง กม.50+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 43 ต้น) 27/01/2565 กท.15/2566 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
442 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3701 ตอนควบคุม 0100 ตอน ถนนศรีนครินทร์ ถึง บางควาย ตอน 1 ระหว่าง กม.3+180 ถึง กม.16+625 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 3,108 ตร.ม.) 27/01/2565 กท.16/2565 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
443 จ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0602 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ – ประเวศ ตอน 2 ระหว่าง กม.35+870 – กม.62+500 เป็นช่วงๆ 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,076 ม.) 03/02/2565 กท.21/2565 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
444 จ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0602 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ - ประเวศ ตอน 7 ระหว่าง กม.53+150 - กม.53+552 และ กม.55+793 - กม.57+000 1 แห่ง (ปริมาณงาน 43 ต้น) 01/02/2565 กท.18/2565 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
445 จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอนควบคุม 0100 ตอน ถนนศรีนครินทร์ - บางควาย ตอน 1 ระหว่าง กม.3+180 - กม.18+760 เป็นช่วงๆ 1 แห่ง (ปริมาณงาน 7,253 ตร.ม.) 19/01/2565 กท.10/2565 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
446 จ้างเหมาทำงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 31 ตอนควบคุม 0101 ตอน ดินแดง - งามวงศ์วาน ระหว่าง กม.4+990 - กม.14+700 เป็นแห่งๆ 1 แห่ง (ปริมาณงาน 778.38 ตร.ม.) 07/02/2565 กท.23/2565 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
447 จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทล.302 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - สี่แยกแคราย ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+150 เป็นช่วงๆ ทล.336 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางแยกต่างระดับลาดพร้าว ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+851 2 แห่ง (ปริมาณงาน 2,590 ตร.ม.) 27/01/2565 กท.17/2565 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
448 จ้างเหมาทำงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0203 ตอน แยกเข้ามีนบุรี – คลองหลวงแพ่ง ตอน 1 ระหว่าง กม.27+500 – กม.31+000 เป็นแห่งๆ 1 แห่ง (ปริมาณงาน 369.79 ตร.ม.) 19/01/2565 กท.6/2565 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
449 จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0602 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ – ประเวศ ตอน 1 ระหว่าง กม.36+700 – กม.62+500 เป็นช่วงๆ 1 แห่ง (ปริมาณงาน 9,065 ตร.ม.) 07/02/2565 กท.20/2565 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
450 จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3312 ตอนควบคุม 0100 ตอน สนามกีฬาธูปเตมีย์ – ลำลูกกา ระหว่าง กม.2+500 - กม.3+100, กม.3+500 – กม.3+900 และ กม.5+600 – กม.12+348 1 แห่ง (ปริมาณงาน 7,770 ตร.ม.) 19/01/2565 กท.8/2565 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
แสดง 436 ถึง 450 จาก 461 รายการ