f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
Bangkok Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
451 จ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3902 ตอนควบคุม 0601 ตอน บึงคำพร้อย – คู้บอน ระหว่าง กม.30+600 – กม.31+650 1 แห่ง (ปริมาณงาน 31 ต้น) 19/01/2565 กท.7/2565 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
452 จ้างเหมาทำงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 336 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางแยกต่างระดับลาดพร้าว ระหว่าง กม.0+000 – กม.0+001 1 แห่ง (ปริมาณงาน 46.37 ตร.ม.) 19/01/2565 กท.4/2565 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
453 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0202 ตอน คันนายาว-แยกเข้ามีนบุรี ระหว่าง กม.16+000-กม.26+300 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 19,071 เมตร 20/01/2565 กท.13/2565 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
454 จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0601 ตอน บึงคำพร้อย – คลองพระยาสุเรนทร์ ระหว่าง กม.30+600 – กม.34+300 เป็นช่วงๆ ทางหลวงหมายเลข 3902 ตอนควบคุม 0601 ตอน บึงคำพร้อย – คู้บอน ระหว่าง กม.30+600 – กม.34+ 18/01/2565 กท.3/2565 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
455 จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3902 ตอนควบคุม 0602 ตอน คู้บอน – ประเวศ ตอน 1 ระหว่าง กม.39+808 – กม.62+500 เป็นช่วงๆ 1 แห่ง (ปริมาณงาน 7,770 ตร.ม.) 19/01/2565 กท.9/2565 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
456 จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทล. 1 ตอนควบคุม 0101 ตอน อนุสาวรีย์หลักสี่ – สะพานใหม่ ระหว่าง กม.18+100 - กม.19+000 ทล. 1 ตอนควบคุม 0102 ตอน แยก คปอ. – สนามกีฬาธูปะเตมีย์ ระหว่าง กม.24+700 - กม.27+710 2 แห่ง (ปริมาณงาน 2,330 ตร.ม.) 26/01/2565 กท.14/2565 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
457 จ้างเหมาทำงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 31 ตอนควบคุม 0102 ตอน งามวงศ์วาน - ดอนเมือง ระหว่าง กม.14+700 - กม.28+500 เป็นแห่งๆ 1 แห่ง (ปริมาณงาน 531.42 ตร.ม.) 19/01/2565 กท.11/2565 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
458 จ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอนควบคุม 0100 ตอน ถนนศรีนครินทร์ - บางควาย ตอน 2 ระหว่าง กม.13+138 - กม.22+435 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 616 ม.) 18/01/2565 กท.2/2565 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
459 จ้างเหมาทำงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 351 ตอนควบคุม 0100 ตอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ – คันนายาว ตอน 1 ระหว่าง กม.0+500 – กม.9+300 เป็นแห่งๆ 1 แห่ง (ปริมาณงาน 307.21 ตร.ม.) 19/01/2565 กท.5/2565 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
460 งานจ้างก่อสรค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงร่มเกล้า แขวงทางหลวงกรุงเทพ จ. กรุงเทพมหานคร ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0203 ตอน แยกเข้ามีนบุรี–คลองหลวงแพ่ง ที่ กม. 40+51 15/12/2564 กท.1/2565 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
461 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2565 411/60/66/70 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
แสดง 451 ถึง 461 จาก 461 รายการ