f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
Bangkok Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2566 411/60/66/400 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
47 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2566 411/45/66/399 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
48 ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2566 411/60/66/397 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
49 ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน จำนวน 1 รายการ 27/07/2566 411/60/66/394 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
50 ราวกันอันตราย 20/02/2566 กท.16/2566 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
51 ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/07/2566 411/60/66/393 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
52 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/07/2566 411/60/66/390 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
53 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/07/2566 411/60/66/389 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
54 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/07/2566 411/40/66/388 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
55 ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/07/2566 411/60/66/378 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
56 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 21/07/2566 411/-/66/386 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
57 ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2566 411/60/66/385 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
58 ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2566 411/30/66/384 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
59 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2566 411/45/66/383 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
60 ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/07/2566 411/60/66/382 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
แสดง 46 ถึง 60 จาก 461 รายการ