f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
Bangkok Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/07/2566 411/60/66/381 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
62 จ้างซ่อมเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 19/07/2566 411/งท/30/66/97 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
63 ซื้อยาง จำนวน 1 รายการ 19/07/2566 411/งท/30/66/95 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
64 ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/07/2566 411/60/66/380 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
65 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเเจาะจง 19/07/2566 411/60/66/379 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
66 ซื้อยาง จำนวน 1 รายการ 18/07/2566 411/งท/30/66/92 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
67 ซื้อยาง จำนวน 2 รายการ 18/07/2566 411/งท/30/66/91 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
68 จ้างซ่อมเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 18/07/2566 411/งท/-/66/93 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
69 จ้างเหมาทำงานทาสีกำแพงกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 31 ตอน งามวงศ์วาน - ดอนเมือง ระหว่าง กม.22+500 - กม.25+659 ปริมาณงาน 2,906.00 ตร.ม 17/07/2566 411/-/66/377 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
70 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ 17/07/2566 411/50/66/374 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
71 จ้างเหมาทำงานตีเส้น ในทางหลวงหมายเลข 304 ตอน คลองประปา - คันนายาวระหว่าง กม.9+300 -กม.15+150 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง) เป็นช่วงๆปริมาณงาน 1,288.705 ตร.ม. 17/07/2566 411/-/66/373 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
72 ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 7 รายการ 17/07/2566 411/งท/30/66/90 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
73 ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ 17/07/2566 411/งท/30/66/89 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
74 ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 17/07/2566 411/งท/30/66/88 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
75 จ้างซ่อมแอร์ จำนวน 1 รายการ 17/07/2566 411/งท/-/66/87 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
แสดง 61 ถึง 75 จาก 461 รายการ