f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
Bangkok Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/07/2566 411/60/66/375 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
77 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/07/2566 411/60/66/370 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
78 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/07/2566 411/45/66/369 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
79 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ 14/07/2566 411/งท/35/66/84 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
80 ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 14/07/2566 411/งท/30/66/83 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
81 ซื้อยาง จำนวน 1 รายการ 14/07/2566 411/งท/30/66/86 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
82 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ (บูรณะทรัพย์สิน)ทางหลวงหมายเลข 31 ตอน ดินแดง - งามวงศ์วาน ที่ กม.13+380 (ด้านซ้ายทาง)ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/07/2566 411/-/66/366 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
83 จ้างเหมาดำเนินการผลิตป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการคูน้ำวิภาวดี- รังสิต 12/07/2566 411/-/66/365 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
84 ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/07/2566 411/60/66/367 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
85 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/07/2566 411/60/66/364 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
86 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/07/2566 411/45/66/363 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
87 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ (บูรณะทรัพย์สิน)ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน แยกเข้ามีนบุรี - คลองหลวงแพ่ง ที่ กม.45+100ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/07/2566 411/-/66/361 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
88 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ (บูรณะทรัพย์สิน)ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน แยกเข้ามีนบุรี - คลองหลวงแพ่ง ที่ กม.36+450ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/07/2566 411/-/66/360 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
89 ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2566 411/30/66/359 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
90 จ้างเหมาทำงานซ่อมคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 304 ตอน คันนายาว - แยกเข้ามีนบุรี ระหว่าง กม.24+130 - กม.25+750 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง) ปริมาณงาน 225.00 ตร.ม. 10/07/2566 411/-/66/358 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
แสดง 76 ถึง 90 จาก 461 รายการ