f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
Bangkok Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2566 411/60/66/355 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
92 ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน จำนวน 1 รายการ 07/07/2566 411/60/66/354 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
93 จ้างซ่อมแอร์ จำนวน 1 รายการ 06/07/2566 411/งท/-/66/82 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
94 ซื้อยาง จำนวน 1 รายการ 06/07/2566 411/งท/30/66/81 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
95 ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน จำนวน 1 รายการ 06/07/2566 411/60/66/350 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
96 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 06/07/2566 411/45/66/351 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
97 ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 05/07/2566 411/งท/30/66/78 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
98 ซื้อยาง จำนวน 1 รายการ 05/07/2566 411/งท/30/66/77 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
99 จ้างเหมางานซ่อมคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 304 ตอน คันนายาว - แยกเข้ามีนบุรีระหว่าง กม.24+830 - กม.25+405 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 191.50 ตร.ม. 04/07/2566 411/-/66/349 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
100 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/07/2566 411/60/66/348 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
101 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ (บูรณะทรัพย์สิน)ทางหลวงหมายเลข 3902 ตอน บึงคำพร้อย ? คู้บอน ที่ กม.36+200ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/07/2566 411/-/66/347 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
102 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ (บูรณะทรัพย์สิน)ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน แยกเข้ามีนบุรี - คลองหลวงแพ่ง ที่ กม.41+610 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/07/2566 411/-/66/346 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
103 ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 11 รายการ 03/07/2566 411/งท/30/66/75 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
104 ซื้อยาง จำนวน 2 รายการ 03/07/2566 411/งท/30/66/74 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
105 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2566 411/60/66/345 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
แสดง 91 ถึง 105 จาก 461 รายการ