f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
Bangkok Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2566 411/60/66/343 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
107 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2566 411/60/66/342 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
108 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2566 411/45/66/341 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
109 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ (บูรณะทรัพย์สิน)ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน คันนายาว - แยกเข้ามีนบุรี ที่ กม.25+940 (หัวเกาะ)ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/06/2566 411/-/66/339 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
110 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ 28/06/2566 411/40/66/338 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
111 ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/08/2566 411/60/66/419 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
112 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2566 411/60/66/336 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
113 ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 10 รายการ 27/06/2566 411/งท/30/66/71 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
114 จ้างเหมางานซ่อมคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 304 ตอน คลองประปา - คันนายาวที่ กม.11+794 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง) , กม.12+526 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง),กม.13+254 (ด้านขวาทาง) และ กม.14+053 (ด้านซ้ายทาง)ปริมาณงาน 181.00 ตร.ม. 27/06/2566 411/-/66/335 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
115 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2566 411/60/66/333 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
116 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/06/2566 411/60/66/332 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
117 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2566 411/45/66/330 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
118 ซื้อยาง จำนวน 1 รายการ 22/06/2566 411/งท/30/66/69 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
119 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ 22/06/2566 411/50/66/329 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
120 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2566 411/60/66/326 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
แสดง 106 ถึง 120 จาก 461 รายการ