f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
Bangkok Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงกรุงเทพ
ปีงบประมาณ 2566
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P66080022945
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3901 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-ประเวศ ระหว่าง กม.48+455-กม.49+717 ปริมาณงาน 1 แห่ง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 12,500,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 23/08/2566
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 08/2566
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ