f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
Bangkok Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
51 02/12/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ จ้างเหมาทำงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0203 ตอน แยกเข้ามีนบุรี – คลองหลวงแพ่ง ตอน 1 ระหว่าง กม.27+500 – กม.31+000 เป็นแห่งๆ 1 แห่ง (ปริมาณงาน 369.79 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
52 02/12/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ จ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0602 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ – ประเวศ ตอน 2 ระหว่าง กม.35+870 – กม.62+500 เป็นช่วงๆ 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,076 ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
53 02/12/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0602 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ – ประเวศ ตอน 1 ระหว่าง กม.36+700 – กม.62+500 เป็นช่วงๆ 1 แห่ง (ปริมาณงาน 9,065 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
54 02/12/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3701 ตอนควบคุม 0100 ตอน ถนนศรีนครินทร์ - บางควาย ตอน 1 ระหว่าง กม.3+180 - กม.16+625 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 3,108 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
55 02/12/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ จ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3902 ตอนควบคุม 0601 ตอน บึงคำพร้อย – คู้บอน ระหว่าง กม.30+600 – กม.31+650 1 แห่ง (ปริมาณงาน 31 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
56 02/12/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ จ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0602 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ - ประเวศ ตอน 5 ระหว่าง กม.48+700 - กม.50+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 43 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
57 02/12/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3312 ตอนควบคุม 0100 ตอน สนามกีฬาธูปเตมีย์ – ลำลูกกา ระหว่าง 2+500 – กม.3+100, กม.3+500 – กม.3+900 และ กม.5+600 – กม.12+348 1 แห่ง (ปริมาณงาน 7,770 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
58 02/12/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ งานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3701 ตอนควบคุม 0100 ตอน ถนนศรีนครินทร์–บางควาย (ชื่อตอนเดิม) ถนนศรีนครินทร์-ลาดกระบัง (ชื่อตอนใหม่) ระหว่าง กม.8+000–กม.14+730 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.930 กม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
59 02/12/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 31 ตอนควบคุม 0102 ตอน งามวงศ์วาน-ดอนเมือง ตอน 1 ระหว่าง กม.19+565–กม.21+466 ทางขนาน ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 27,000 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
60 02/12/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอนควบคุม 0100 ตอน ถนนศรีนครินทร์–บางควาย (ชื่อตอนเดิม) ถนนศรีนครินทร์–ลาดกระบัง (ชื่อตอนใหม่) ระหว่าง กม.19+080–กม.20+300 และกม.21+000–กม.22+435 ปริมาณงาน 20,160 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 51 ถึง 60 จาก 133 รายการ