f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
Bangkok Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
81 11/11/2563 แขวงทางหลวงกรุงเทพ งานจ้างเหมาทำงานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3312 ตอนควบคุม 0100 ตอนสนามกีฬาธูปเตมีย์ - ลำลูกกา ตอน 2 ระหว่าง กม.0+119 - กม.0+120 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
82 11/11/2563 แขวงทางหลวงกรุงเทพ งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0202 ตอน คันนายาว - แยกเข้ามีนบุรี ตอน 1 ระหว่าง กม.23+632 - กม.25+457 (ด้านขวาทาง) เป็นช่วงๆ 1 แห่ง (ปริมาณงาน 26 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
83 11/11/2563 แขวงทางหลวงกรุงเทพ งานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 351 ตอนควบคุม 0100 ตอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - คันนายาว ระหว่างกม.0+000 - กม.12+328 1 แห่ง (ปริมาณงาน 7,150 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
84 03/11/2563 แขวงทางหลวงกรุงเทพ จ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3701 ตอนควบคุม 0100 ตอน ถนนศรีนครินทร์ - ลาดกระบัง ตอน 2 ระหว่าง กม.3+300 - กม.5+785, กม.7+218 - กม.8+675, กม.13+118 - กม.15+300 และ กม.15+700 - กม.16+400 1 แห่ง (ปริมาณงาน 180 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
85 22/10/2563 แขวงทางหลวงกรุงเทพ จ้างเหมาทำงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0202 ตอน คันนายาว - แยกเข้ามีนบุรี บริเวณ กม.23+898 (สะพานข้ามคลองบางชัน) และ กม.26+089 (Over Pass รามอินทรา) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
86 22/10/2563 แขวงทางหลวงกรุงเทพ จ้างเหมาทำงานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 350 ตอนควบคุม 0100 ตอน รัชดาภิเษก - รามอินทรา ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
87 16/10/2563 แขวงทางหลวงกรุงเทพ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0201,0202 ตอนคลองประปา-คันนายาว-แยกเข้ามีนบุรี ระหว่าง กม.13+200-กม.26+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 11,600 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
88 16/10/2563 แขวงทางหลวงกรุงเทพ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0201,0202 ตอนคลองประปา-คันนายาว-แยกเข้ามีนบุรี ระหว่าง กม.13+200-กม.26+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 11,600 ตร.ม. เปลี่ยนแปลงแผน
89 14/10/2563 แขวงทางหลวงกรุงเทพ งานค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงกรุงเทพ 1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
90 14/10/2563 แขวงทางหลวงกรุงเทพ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0201,0202 ตอนคลองประปา-คันนายาว-แยกเข้ามีนบุรี ระหว่าง กม.13+200-กม.26+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 11,600 SQ.M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 81 ถึง 90 จาก 133 รายการ